I desse dagar mange tilsette UH nett Vest aktivt med i utforminga av det nye institusjonskartet. Andre er kanskje meir passive og observerer det som skjer.

Pr. i dag veit me at Høgskulen Stord/Haugesund, Høgskulen i Bergen, og Høgskulen i Sogn og fjordane frå 1. Jan. 2017 blir Høgskulen på Vestlandet, og at kunst- og design høgskulen i Bergen går inn Universitetet i Bergen der dei saman med institutt for musikk dannar eit nytt fakultet for kunst, musikk og design.  På Høgskulen på Vestlandet er net professor Berit Rokne blitt tilsett som ny rector på åremål i fire.

Det er alt for tidleg å sei kva dette vil ha å seia for musikkfaget i høgare utdanning og for dei profesjonar UH sektoren utdannar for. Men intensjonen er at alt skal bli både betre og større enn før. Det blir det ikkje utan dei tilsette i musikkmiljøa engasjerer seg og påvirkar utviklinga. Kanskje er dette første steget mot eit samla Vestland, eller blir det kanskje noko heilt anna?