Musikknett Vest

– midt i fjordlandskapet

Musikknett Vest er eit musikknettverk som er felles for institusjonane i universitets- og høgskolesektoren på Vestlandet. Nettverket har eksistert sidan 2005 og er nå formelt knytt til institusjonsnettverket UH- nett Vest som er rettet mot samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljøa ved universiteta og høgskolane på Vestlandet. Nettverket har i dag medlemmer frå Universitetet i Stavanger (UiS) i sør til Høgskolen i Volda i nord.

Sentralt i Musikknett Vest står forskarutdanninga ved Grieg Research School (GRS) som er ein tverr-institusjonell forskarskole koordinert av Universitetet i Bergen.